Porta aberta para poder coñecer o que facemos no DO, informarse sobre temas relacionados coa diversidade, inclusión, educación, ... e compartir as túas opinións e suxestións.

4 ene. 2019

UN NADAL MÁIS SOLIDARIO

No mes de Decembro as familias, alumnado e profesorado do CEIP P Isidro Parga Pondal colaboramos con Cruz Vermella para contribuir a que ningún neno e nena de Oleiros, Cambre, Culleredo e Coruña quede sen agasallo en Nadal. Para iso xuntamos xogos seminovos, non bélicos nin sexistas, e a campaña foi todo un éxito!! Na fotografía vemos caixas e bolsas, cando aínda faltaban dous días para a entrega!! Grazas a todas e todos por colaborar e felices festas!!


23 nov. 2018

25 de NOVEMBRO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

O lazo violeta que hoxe todo o alumnado e profesorado da escola levamos na solapa é un símbolo. Pero desde a escola a reflexión que todas e todos facemos nun día coma hoxe, e moitos máis días do ano, lévanos a preguntarnos, por exemplo,  se é certo que “amores reñidos son os máis queridos” ou por que hai tantos contos protagonizados por príncipes fortes e valientes e princesas guapas e doces...

Desde os centros educativos confiamos en que todas as reflexións que rexeitan desigualdades e malos tratos contribúan a facer dos nosos fillos e fillas uns adultos que vivan en igualdade e con respecto.

NO CEIP P. ISIDRO PARGA PONDAL DECIMOS NON Á VIOLENCIA MACHISTA

Levo un lazo morado porque respecto e trato ben a nenas e nenos por igual!!

25 DE NOVEMBRO DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

29 sept. 2018

PROXECTO DOS PATIOS: 1ª COLABORACIÓN QUE SOLICITAMOS ÁS FAMILIASA próxima semana comezaremos coa primeira fase no proxecto participativo de cambio dos patios. Para isto, precisamos de 20 cámaras para traballar directamente co alumnado. Vos pedimos a vosa colaboración prestando cámaras que teñades na casa e que non usedes, cámaras sinxelas das que deixamos  de lado desde que usamos os móbiles…
Moitas grazas, etiquetaremos todo o que nos chegue sen nome (cámaras e cables para descargar) para devolver en decembro.

POSTA EN MARCHA DO CURSO 2018-19


Para a posta en marcha deste curso 2018-19, queremos informar ás familias de actividades que facemos desde o Departamento de orientación, dando visibilidade especialmente ao traballo que se fai nos patios para mellorar a convivencia, patios dinámicos e inclusivos.

E QUE É O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN?

É un servizo que forma parte esencial da actividade educativa co fin de asesorar ao alumnado, ás familias e ao profesorado, así como servir de enlace entre a comunidade educativa e servicios externos (atención temperá, asociacións, servicios sociais, logopedas, psicólogos/as...)

O Departamento de Orientación está composto polo profesorado coordinador de nivel-ciclo, o profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe e a orientadora.

QUÉ SERVICIOS PRESTA?

-Valora necesidades educativas do alumnado e deseña estratexias de intervención para favorecer a atención á diversidade.
-Orienta ao alumnado e ás familias en temas referidos ao campo educativo.
-Facilita a colaboración centro-familia no proceso educativo dos seus fillos/as.
-Colabora co profesorado na mellora da calidade educativa.

A través de:

- Realización de Informes Psicopedagóxicos.
- Elaboración dos sociogramas de cada aula desde as de 5º de EI ata 6º de Primaria e propostas de mellora.
-  Avaliación da visión en 6º EI e da audición en 5º EI.
- Avaliación da linguaxe no caso de haber dificultades.
- Realización de probas colectivas de capacidade para todo o alumnado de  6º EI, 3º EP e 6º EP (Badygs).
- Acollida do alumnado na entrada ao cole e no paso á primaria.
- Plan de preparación para a ESO.
- Organización de sesións na Escola de Nais e Pais.
- Atención a familias.
- Planificación da atención á diversidade.

E QUE SUCEDE COA CONVIVENCIA NO COLE?

Un tema clave para a comunidade educativa é a adecuada convivencia nos tempos de lecer, que inclúa a todo tipo de alumnado e respecte a diversidade.

Por iso no presente curso escolar continuarase coas propostas para mellorar os recreos que xa se facían o curso pasado:

l   Alumnado voluntario de 6º dinamizando xogos na zona de Infantil e 1º.
l  Alumnado voluntario de 6º facendo o préstamo de xogos na zona de Primaria (xogos de mesa, mikados, cordas, gomas, palas, raquetas, cartas...)
l  Continuar coa eliminación do fútbol nos patios exteriores, agás un día á semana. Grazas a esta medida reducíronse os conflitos, e dispoñemos de máis espazo para xogos inclusivos e máis presenza das rapazas ocupando eses espazos centrais.
l  Alumnado e unha profesora da Facultade de Terapia Ocupacional, tres días á semana, durante os meses de Febreiro a Maio incluídos, dinamizando xogos inclusivos para todas e todos.  Este privilexio, que busca INCLUSIÓN,  é froito dunha colaboración entre Escola e Universidade.
l  Continuación co Equipo de Mediación de Conflitos entre iguais. Este equipo de nenos e nenas de 5º, comezou a mediar o pasado mes de xuño. A idea é asentar esa práctica os próximos cursos. Este curso mediará o alumnado de 6º mentres se forma o de 5º.
l  O patio deu un cambio con respecto á reciclaxe. Este curso pretendemos asentar ese hábito de reciclaxe e potenciar o de redución de consumo.
l  Continuar co proxecto do que vos informamos en maio, cunha charla á que asistiron varias familias, que aportaron propostas e ideas estupendas que farán deste proxecto algo fundamentalmente colaborativo. Neste proxecto toda a comunidade educativa (nenas e nenos, familias, profesorado e profesional de administración e servizos) poda re-pensar os patios do colexio. Nestes momentos atopámonos na fase inicial de planificación e invitación para a participación. Dende hai tempo, somos conscientes de que queredes mellorar os patios. Por iso, este curso, buscamos crear sinerxias e canalizar todas estas aportacións cun proxecto de colaboración coa Universidade da Coruña (Facultade de Terapia Ocupacional, Ciencias da Saúde). Durante o 1º trimestre empregaremos a fotografía (unicamente dos espazos físicos, non de persoas) para reflexionar sobre o que nos gusta e o que non nos gusta dos patios, e así poder pensar, entre todas e todos, como melloralos.  O alumnado será o primeiro en sacar estas fotos. Tamén se convidará ás familias, ao profesorado e ao persoal de administración e servizos a sacar fotos (de forma voluntaria) durante o 2º trimestre.  Iremos informando de cada paso, e convidando á participación nas distintas actividades, a través de circulares.
Seguiremos, por tanto, tratando de asentar e mellorar estas propostas que buscan do centro un lugar de inclusión, respecto, diversión, amizade e aprendizaxe.

Un saúdo e feliz curso 2018-19!!!

14 sept. 2018

Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoyo educativo para o curso 2018-19

Ata o 27 de setembro de 2018 está aberto o prazo para solicitar bolsas e axudas do MECD para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta, para alumnado con necesidade de reducación pedagóxica ou de linguaxe, así como para programas complementarios a alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

Toda a información e o acceso á solicitude a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

A solicitude deberá entregarse no centro.

3 jun. 2018


RECREOS DINÁMICOS


Durante este curso escolar 2017-18, continuouse coas propostas para mellorar os recreos que xa se facían en cursos anteriores:
  •  Alumnado voluntario de 6º dinamizando xogos na zona de Infantil e 1º.
  • Alumnado voluntario de 6º facendo o préstamo de xogos na zona de Primaria.
  •  Xogos de préstamo: xogos de mesa, palas, raquetas, cartas...

Engadíronse ademais de novos xogos, algunha nova proposta:

  •  Eliminación do fútbol nos patios exteriores, agás os mércores no patio de Infantil.  Un día á semana o alumnado de Primaria pode xogar ao fútbol no pabillón cuberto.  Como consecuencia temos máis espazo para xogos inclusivos, máis presenza das rapazas ocupando eses espazos centrais, e sen dúbida menos conflitos.
  • Alumnado de 6º dinamizando xogos no espazo antes destinado ao fútbol. Solo algúns días tivo éxito a iniciativa. Faremos cambios para o próximo curso, para dar maior visibilidade ao xogo.
  • Alumnado e unha profesora da Facultade de Terapia Ocupacional, tres días á semana, durante os meses de Febreiro a Maio incluído, dinamizando xogos inclusivos para todas e todos.  Este privilexio, que busca INCLUSIÓN, foi froito dunha colaboración entre Escola e Universidade, que pensamos podía ser fructífero, entre outras das labores que tiveron lugar no centro con ese alumnado e profesora.
  • Formación dun Equipo de Mediación de Conflitos entre iguais. Este equipo de nenos e nenas de 5º, comezou a medir este mes de xuño. A idea é asentar esa práctica os próximos cursos. O próximo curso mediará o alumnado de 6º mentres se forma o de 5º.
  •  Con respecto á reciclaxe, os patios tamén deron un cambio. Elaboramos un díptico para tal fin, etiquetamos as papeleiras e diferenciamos papel, substancias orgánicas e inorgánicas. A maiores de responsabilizar a cada alumn@ do centro dos seus residuos, houbo unha patrulla de limpeza de entre o alumnado de 2º (LIMPAMUNDOS),  que se encargaron de recoller residuos e de controlar as adecuadas prácticas de separación dos compañeiros (avisando, invitando a que recollan e separen).

O próximo curso seguiremos tratando de asentar e mellorar estas propostas que buscan dos nosos patios uns lugares de inclusión, repecto, diversión e amizade. E precisamente para iso temos o proxecto do que vos informamos o mes pasado cunha charla á que asistiron varias familias, que aportaron propostas e ideas estupendas que farán deste proxecto algo fundamentalmente colaborativo. Neste proxecto toda a comunidade educativa (nenas e nenos, familias, profesorado e profesional de administración e servizos) poda re-pensar os patios do colexio. Nestes momentos atopámonos na fase inicial de planificación e invitación para a participación.

Dende hai tempo, somos conscientes de que queredes mellorar os patios. Sabemos que existen xa grandes ideas agardando a poñerse en marcha. Por iso, este curso, buscamos crear sinerxias e canalizar todas estas aportacións cun proxecto de colaboración coa Universidade da Coruña (Facultade de Terapia Ocupacional, Ciencias da Saúde).

O proxecto levarase a cabo ao longo do curso académico 2018-2019. Empregaremos a fotografía (unicamente dos espazos físicos, non de persoas) para reflexionar sobre o que nos gusta e o que non nos gusta dos patios, e así poder pensar, entre todas e todos, como melloralos.  O alumnado será o primeiro en sacar estas fotos. Tamén se convidarán ás familias, ao profesorado e ao persoal de administración e servizos a sacar fotos (de forma voluntaria). Iremos informando de cada paso, e convidando á participación nas distintas actividades, a través de circulares.

Aos obxectivos deste curso nos patios:
-       Promover a participación de todo o alumnado nos xogos do recreo.
-       Conseguir que todo o alumnado se sinta integrado nalgún xogo.
-       Mellorar a convivencia nos tempos de lecer.
-       Valorar a importancia dun contorno limpo, agradable e bonito.
-       Promover  hábitos de coidado do contorno e do centro.
-       “Entrenar” ao noso alumnado en reciclaxe e separación de residuos.
engadimos:
-       Facer propostas para a mellora de aspectos descoidados ou que requiran reparación ou mellora.
-       Recoller observacións.

 Un saúdo e seguiremos informando!!!

21 may. 2018

XA ESTÁ EN MARCHA O SERVIZO DE MEDIACIÓN NO ISIDRO PARGA PONDAL!!

Durante este mes de Maio o Equipo de 5º EP, está facendo a tarefa de informar a todo o alumnado e familias do centro da posta en marcha do servizo de Mediación pacífica de conflitos.

Que é a mediación?
  É unha maneira de afrontar os conflitos baseado no diálogo e na cooperación, que se apoia en persoas neutrais que median no proceso.

En que consiste a mediación entre iguais?

Os mozos e mozas resolven os seus problemas entre si, apoiados por compañeiros/as 
formados como mediadores/as, que os guían no proceso de resolución do seu  conflito.

Quen pode solicitar a mediación?

Calquera membro da Comunidade Educativa que necesite  resolver un conflito de forma 
pacífica coa axuda dun proceso de mediación.

Os principios da Mediación son:

VOLUNTARIA, as partes en conflito deben querer participar da mediación. Podemos
 recomendala, non impoñela.
CONFIDENCIAL,o proceso do conflito só é coñecido polas partes e o equipo de  mediación.  A orientadora  será a coordinadora do servizo.
REQUIRE DUN COMPROMISO, as partes comprométense a levar a cabo determinadas 
condutas e actitudes que resolverán a súa situación, chegando a un compromiso.
É NEUTRAL E NON AXUIZA, resólvese o conflito; non se axuiza ás persoas, SÓ pretende apoiar a procura de solucións.

 Como é o proceso?

1. Énchese a solicitude, que se atopa no buzón de mediación que hai ao lado do despacho de orientación, e deposítase no mesmo. Este pode ser demandado por:
· O alumnado en conflito, por unha parte ou polas dúas;
· O alumnado en xeral, que detecte unha situación de conflito;
· O profesorado que observe conflitos e recomende a mediación ao alumnado;
· Calquera membro da Comunidade Educativa que observe algún conflito;
· As familias que coñezan conflitos entre os seus fillos/as e outros/as compañeiros/as.
2.A orientadora presenta o conflito ao equipo de mediadores e escóllese unha parella.
3. En horario de Mediación, acóllense ás partes, ás veces por separado.
4.Escóitase activamente que pensan do problema cada un e  promoven a empatía e o achegamento de puntos de vista.
5. Realízanse preguntas co fin de que reflexionen as partes en conflito.
6.  Chegan as partes en conflito a un acordo e a un compromiso asinado.
7. Ás dúas semanas revísase o cumprimento do acordo.

Como solicitar a mediación?

Onde?: no buzón de mediación, mediante o profesorado ou a orientadora.
Horario: luns, mércores e venres de 11.45 a 12.15 horas.
Lugar: a aula de mediación é a que está entre o despacho da orientadora e o despacho do equipo directivo. A orientadora reunirase co equipo de mediación e establecerán día e hora para a mediación.
O equipo de mediación poñerase en contacto coas persoas a mediar.