Porta aberta para poder coñecer o que facemos no DO, informarse sobre temas relacionados coa diversidade, inclusión, educación, ... e compartir as túas opinións e suxestións.

14 sept. 2018

Becas e axudas para alumnos con necesidade específica de apoyo educativo para o curso 2018-19

Ata o 27 de setembro de 2018 está aberto o prazo para solicitar bolsas e axudas do MECD para alumnado con necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta, para alumnado con necesidade de reducación pedagóxica ou de linguaxe, así como para programas complementarios a alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociada a altas capacidades.

Toda a información e o acceso á solicitude a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

A solicitude deberá entregarse no centro.

3 jun. 2018


RECREOS DINÁMICOS


Durante este curso escolar 2017-18, continuouse coas propostas para mellorar os recreos que xa se facían en cursos anteriores:
 •  Alumnado voluntario de 6º dinamizando xogos na zona de Infantil e 1º.
 • Alumnado voluntario de 6º facendo o préstamo de xogos na zona de Primaria.
 •  Xogos de préstamo: xogos de mesa, palas, raquetas, cartas...

Engadíronse ademais de novos xogos, algunha nova proposta:

 •  Eliminación do fútbol nos patios exteriores, agás os mércores no patio de Infantil.  Un día á semana o alumnado de Primaria pode xogar ao fútbol no pabillón cuberto.  Como consecuencia temos máis espazo para xogos inclusivos, máis presenza das rapazas ocupando eses espazos centrais, e sen dúbida menos conflitos.
 • Alumnado de 6º dinamizando xogos no espazo antes destinado ao fútbol. Solo algúns días tivo éxito a iniciativa. Faremos cambios para o próximo curso, para dar maior visibilidade ao xogo.
 • Alumnado e unha profesora da Facultade de Terapia Ocupacional, tres días á semana, durante os meses de Febreiro a Maio incluído, dinamizando xogos inclusivos para todas e todos.  Este privilexio, que busca INCLUSIÓN, foi froito dunha colaboración entre Escola e Universidade, que pensamos podía ser fructífero, entre outras das labores que tiveron lugar no centro con ese alumnado e profesora.
 • Formación dun Equipo de Mediación de Conflitos entre iguais. Este equipo de nenos e nenas de 5º, comezou a medir este mes de xuño. A idea é asentar esa práctica os próximos cursos. O próximo curso mediará o alumnado de 6º mentres se forma o de 5º.
 •  Con respecto á reciclaxe, os patios tamén deron un cambio. Elaboramos un díptico para tal fin, etiquetamos as papeleiras e diferenciamos papel, substancias orgánicas e inorgánicas. A maiores de responsabilizar a cada alumn@ do centro dos seus residuos, houbo unha patrulla de limpeza de entre o alumnado de 2º (LIMPAMUNDOS),  que se encargaron de recoller residuos e de controlar as adecuadas prácticas de separación dos compañeiros (avisando, invitando a que recollan e separen).

O próximo curso seguiremos tratando de asentar e mellorar estas propostas que buscan dos nosos patios uns lugares de inclusión, repecto, diversión e amizade. E precisamente para iso temos o proxecto do que vos informamos o mes pasado cunha charla á que asistiron varias familias, que aportaron propostas e ideas estupendas que farán deste proxecto algo fundamentalmente colaborativo. Neste proxecto toda a comunidade educativa (nenas e nenos, familias, profesorado e profesional de administración e servizos) poda re-pensar os patios do colexio. Nestes momentos atopámonos na fase inicial de planificación e invitación para a participación.

Dende hai tempo, somos conscientes de que queredes mellorar os patios. Sabemos que existen xa grandes ideas agardando a poñerse en marcha. Por iso, este curso, buscamos crear sinerxias e canalizar todas estas aportacións cun proxecto de colaboración coa Universidade da Coruña (Facultade de Terapia Ocupacional, Ciencias da Saúde).

O proxecto levarase a cabo ao longo do curso académico 2018-2019. Empregaremos a fotografía (unicamente dos espazos físicos, non de persoas) para reflexionar sobre o que nos gusta e o que non nos gusta dos patios, e así poder pensar, entre todas e todos, como melloralos.  O alumnado será o primeiro en sacar estas fotos. Tamén se convidarán ás familias, ao profesorado e ao persoal de administración e servizos a sacar fotos (de forma voluntaria). Iremos informando de cada paso, e convidando á participación nas distintas actividades, a través de circulares.

Aos obxectivos deste curso nos patios:
-       Promover a participación de todo o alumnado nos xogos do recreo.
-       Conseguir que todo o alumnado se sinta integrado nalgún xogo.
-       Mellorar a convivencia nos tempos de lecer.
-       Valorar a importancia dun contorno limpo, agradable e bonito.
-       Promover  hábitos de coidado do contorno e do centro.
-       “Entrenar” ao noso alumnado en reciclaxe e separación de residuos.
engadimos:
-       Facer propostas para a mellora de aspectos descoidados ou que requiran reparación ou mellora.
-       Recoller observacións.

 Un saúdo e seguiremos informando!!!

21 may. 2018

XA ESTÁ EN MARCHA O SERVIZO DE MEDIACIÓN NO ISIDRO PARGA PONDAL!!

Durante este mes de Maio o Equipo de 5º EP, está facendo a tarefa de informar a todo o alumnado e familias do centro da posta en marcha do servizo de Mediación pacífica de conflitos.

Que é a mediación?
  É unha maneira de afrontar os conflitos baseado no diálogo e na cooperación, que se apoia en persoas neutrais que median no proceso.

En que consiste a mediación entre iguais?

Os mozos e mozas resolven os seus problemas entre si, apoiados por compañeiros/as 
formados como mediadores/as, que os guían no proceso de resolución do seu  conflito.

Quen pode solicitar a mediación?

Calquera membro da Comunidade Educativa que necesite  resolver un conflito de forma 
pacífica coa axuda dun proceso de mediación.

Os principios da Mediación son:

VOLUNTARIA, as partes en conflito deben querer participar da mediación. Podemos
 recomendala, non impoñela.
CONFIDENCIAL,o proceso do conflito só é coñecido polas partes e o equipo de  mediación.  A orientadora  será a coordinadora do servizo.
REQUIRE DUN COMPROMISO, as partes comprométense a levar a cabo determinadas 
condutas e actitudes que resolverán a súa situación, chegando a un compromiso.
É NEUTRAL E NON AXUIZA, resólvese o conflito; non se axuiza ás persoas, SÓ pretende apoiar a procura de solucións.

 Como é o proceso?

1. Énchese a solicitude, que se atopa no buzón de mediación que hai ao lado do despacho de orientación, e deposítase no mesmo. Este pode ser demandado por:
· O alumnado en conflito, por unha parte ou polas dúas;
· O alumnado en xeral, que detecte unha situación de conflito;
· O profesorado que observe conflitos e recomende a mediación ao alumnado;
· Calquera membro da Comunidade Educativa que observe algún conflito;
· As familias que coñezan conflitos entre os seus fillos/as e outros/as compañeiros/as.
2.A orientadora presenta o conflito ao equipo de mediadores e escóllese unha parella.
3. En horario de Mediación, acóllense ás partes, ás veces por separado.
4.Escóitase activamente que pensan do problema cada un e  promoven a empatía e o achegamento de puntos de vista.
5. Realízanse preguntas co fin de que reflexionen as partes en conflito.
6.  Chegan as partes en conflito a un acordo e a un compromiso asinado.
7. Ás dúas semanas revísase o cumprimento do acordo.

Como solicitar a mediación?

Onde?: no buzón de mediación, mediante o profesorado ou a orientadora.
Horario: luns, mércores e venres de 11.45 a 12.15 horas.
Lugar: a aula de mediación é a que está entre o despacho da orientadora e o despacho do equipo directivo. A orientadora reunirase co equipo de mediación e establecerán día e hora para a mediación.
O equipo de mediación poñerase en contacto coas persoas a mediar.
REUNIÓNS COAS FAMILIAS DE:
-PASO DE E.P. A E.S.O.
-NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO: 4º EI
-PASO DE EI A E.P.FAMILIAS DO FUTURO ALUMNADO DA E.S.O.:
O próximo mércores día  30 de Maio ás 16 h na  aula de Música, reunirémonos orientación do noso centro e orientación e xefatura de estudos do IES María Casares, coas familias do alumnado de 6º EP, para tratar aspectos relativos á nova etapa da ESO.


FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO DE 4º EI:
O próximo luns día 4 de xuño ás 16h na  aula de Música, reunirémonos as mestras de 4º EI do próximo curso, o equipo directivo e orientación, coas familias de dito alumnado, para tratar aspectos relativos á nova etapa de Educación Infantil e ao período de acollida.


FAMILIAS DO FUTURO ALUMNADO DE 1º E.P.:
O próximo luns día 4 de xuño ás 17:30 h na  aula de Música, reunirémonos as actuais titoras dos vosos fillos/as, o equipo directivo e orientación, coas familias de dito alumnado, para tratar aspectos relativos á nova etapa de Educación Primaria.

1 abr. 2018

MEDIACIÓN DE CONFLITOS ENTRE IGUAIS: 
XA TEMOS O NOSO LOGO!!

Este curso estase levando a cabo no noso centro co profesorado e co alumnado de 5º EP un Programa de Mediación en Conflictos :“A túa responsabilidade ante os problemas”.
Esta formación de mediadoras e mediadores ten por finalidade mellorar a convivencia no centro educativo. Os seus obxectivos, entre moitos outros, son:
 • Coñecer a mediación dende unha perspectiva global e como unha das propostas eficaces para mellorar a convivencia na institución educativa.
 • Favorecer o desenvolvemento do estilo colaborativo na resolución de conflitos.
 • Aprender as fases principais dun proceso de mediación formal, a súa función e a forma de desenvolver cada unha delas.
 • Implicar ao alumnado no deseño e desenvolvemento das actividades para mellorar a convivencia.

A formación do profesorado tivo lugar en Decembro, a do alumnado de 5º durante o mes de Xaneiro.

En Febreiro convocouse o concurso entre eles para escoller un logo co que darse a coñecer. 

Estos foron os logos presentados:

E este o logo gañador:Alumnado que elaborou o logo e o lema:


 Durante o mes de Abril o alumnado de 5º fará o labor de difusión,  para que se empece a recurrir ao equipo de mediación do centro para axudar neses pequenos conflitos que xorden no día a día.

Seguiremos informando!!

8 mar. 2018

8 DE MARZO, DÍA DA MULLER
O 8 de marzo dedicamos unha xornada de reflexión sobre o longo camiño que as mulleres percorremos para ver recoñecidos os nosos dereitos.  
O que se reivindica é unha igualdade de dereitos entre ámbolos sexos, e non só na redacción das leis, senón na aplicación das mesmas e nos seus resultados.
Estes aspectos deben seguir sendo reivindicados, pois o obxectivo final da igualdade non se conseguiu, e para elo simplemente temos que remitirnos aos datos de desemprego, horas de traballo dentro do fogar e fora del, posición laboral, soldos, abusos, agresións, etc. 
Aínda queda moito por facer e hai marxe para mellorar. Por outra banda, é prioritario incidir na formación cultural e educativa, para erradicar hábitos e culturas de discriminación, de marxinación ou de violencia de xénero.
Desde a escola colaboramos coa familia na Educación en Igualdade, non solo durante estas semanas, senón como tema trasversal durante todo o curso escolar.
Unha pequena mostra das reflexións feitas a propósito deste día o podemos ver na entrada do cole e no interior das aulas.


As conquistas foron moitas ao longo do tempo pero queda moito por facer.

31 ene. 2018

ESCOLA DE NAIS E PAIS 

No mes de Decembro convocamos ás familias para ter información sobre o programa de Mediación de conflitos que imos desenvolver no centro este curso 2017-18. A charla resultou moi interesante para as familias que acudiron e propuxeron facer un pequeno curso (de 3 horas aproximadamente) para afondar máis na Mediación como recurso para todos/as. Se hai máis familias interesadas non dubidedes en contactar comigo.

Para os 2º e 3º trimestres e trala enquisa cuberta polas familias, as charlas da escola de pais e nais que resultaron máis elixidas foron:
 • Uso adecuado das novas tecnoloxías na infancia.
 • Manexo da frustración na infancia.
O horario máis compatible cun maior número de familias foi ás 18´30.

Ao igual que o curso pasado, contamos coa colaboración da ANPA Bidueiro, que ofrecerá un servizo de gardería se hai un número suficiente de demanda para facilitar a asistencia das persoas que o precisen.

O taller de 3 días Mocidade e Novas Tecnoloxías” terá lugar os próximos martes 6, 20 e 27 de febreiro, na aula de música do cole en horario de 18.30 a 20.30h.

Os obxectivos da formación son:

- Proporcionar pautas educativas de uso saudable e responsable das TIC.
- Formar e informar sobre as vantaxes y riscos que representan as TIC na actualidade,
reducindo a brecha dixital entre menores e proxenitores.
- Fomentar unha maior prevención e mellora da seguridade dos e das menores en internet e a
protección fronte á violencia.

E os contidos:
- Definición de TIC:
o Trazos positivos e negativos.
o Diferencia entre uso, abuso e adicción.
o Diferencia entre realidade e virtualidade.
o Diferencia xeracional (nais/pais-nenos/as)
- Posibles causas, ameazas e riscos
o Soidade.
o Falsos amigos.
o Personalidade non formada.
o Baixa autoestima, depresión ou ansiedade.
o Problemas dos estudios.
- Tipos de adiccións
o Internet, teléfono móbil e videoxogos.
- Acoso nas redes sociais:
o Ciberacoso
o Sexting
o Grooming
o Control das parellas a través das redes sociais.
- Prevención
o Importancia
o Que aporta?
- Factores de protección e factores de risco. Ámbito de interacción dos factores de risco.
- Boas prácticas. Uso saudable das TIC.
- Por que debemos facer prevención na familia? Marco legal.
o Infraccións contra as persoas.
o Infraccións contra o patrimonio.


Aínda quedan prazas libres, e sí haberá servizo de gardería, así que se algunha familia 
está interesada e non se apuntou, estades a tempo.
Esperamos que o taller cubra as vosas expectativas e poder contar coa vosa presenza.

Moitas grazas.

30 ene. 2018                                                      30 DE XANEIRO, DÍA DA PAZ


Hoxe celebramos no centro o Día da Paz. Para concretar esta celebración cunha acción que contribuíra a un mundo mellor, o alumnado trouxo un alimento/produto de hixiene para familias da zona (Oleiros, Cambre, Culleredo) que o necesiten. Con ese símbolo da paz repleto de alimentos, queremos transmitir a importancia de compartir, por una banda, e de que todos os nenos e nenas teñan cubertas as súas necesidades,  por outra.Grazas a todo o alumnado e ás familias polo voso granito de area, e ás mestras de música por poñer banda sonora e ritmo ao acto: 
                      “Somos unha marea de xente,
                       todo é diferente remando ao mesmo compás”.