Porta aberta para poder coñecer o que facemos no DO, informarse sobre temas relacionados coa diversidade, inclusión, educación, ... e compartir as túas opinións e suxestións.

2 nov. 2012

INTERCAMBIA. EDUCAR EN FEMININO E EN MASCULINOINTERCAMBIA: espazo de coñecementos, experiencias, información e proxectos ao respecto da igualdade de oportunidades na educación e a práctica coeducativa.

É unha iniciativa do Ministerio de Educaión, Cultura e Deportes a través do CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa) e do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade a través do Instituto da Muller, en colaboración cos Organismos de Igualdade e as Administración Educativas das Comunidades Autónomas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario