Porta aberta para poder coñecer o que facemos no DO, informarse sobre temas relacionados coa diversidade, inclusión, educación, ... e compartir as túas opinións e suxestións.

24 feb. 2013

O EFECTO PIGMALION-Ata que punto inflúe o que esperamos dunha persoa nos seus resultados posteriores?
-As expectativas positivas aumentan as posibilidades educativas?
-As etiquetas que poñemos aos rapaces poden xerar comportamentos non desexados?
-Como afectan incoscientemente as nosas palabras ao comportamento dos nosos fillos e fillas?

A relación entre as expectativas que creamos sobre unha persoa e o que ela pode chegar a lograr coñécese como o efecto Pigmalión.

esquema_pigmalion.jpg
"O efecto Pigmalión é o proceso mediante o cal as crenzas e expectativas dunha persoa respecto de outra afectan de tal xeito na súa conduta que a segunda tende a confirmalas. Do mesmo xeito que o medo tende a provocar que se produza o que se teme, a confianza nun mesmo, nin que sexa contaxiada por un terceiro, pode darnos ás"
"O Efecto Pigmalión" require de tres aspectos: crer firmemente nun feito, ter a expectativa de que se vai a cumprir e acompañar con mensaxes que animen a súa consecución.

Este fenómeno dáse cando hai relacións de dependencia entre as persoas: pais e fillos, profesores e alumnos... O por que sucede, estaría relacionado cunha enerxía sutil que as persoas somos capaces de enviar a outras; tamén intervén a que pon en marcha o mozo para adaptarse ao que se espera del e, así sentirse ter en conta, positiva ou negativamente.
Convén revisar as nosas expectativas, pois, ás veces, actuamos de forma contradictoria. Por exemplo, dicímoslle ao fillo que estude, pero creemos que non o fará, dado que o intentamos moitas veces. Ese proceso estivo salpicado con frases do estilo: ?Así non aprobarás; non fas máis que ver a televisión?. Sen darnos conta, estamos colaborando en que o fillo cumpra o que pensamos. 
En http://didacticamartajd.wikispaces.com

Nas seguintes ligazóns podemos informarnos sobre el, o que axudará a que reflexionemos sobre o noso xeito de actuar.
Definición
Blog de José Antonio Marina
Artículo no ABC
Artículo en El País
Entrada en Escuela 2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario