Porta aberta para poder coñecer o que facemos no DO, informarse sobre temas relacionados coa diversidade, inclusión, educación, ... e compartir as túas opinións e suxestións.

9 abr. 2014

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

Estes días alumnado do centro asistiu a unha charlas sobre educación afectivo-sexual a cargo de persoal especializado da AGaSEX (Asociación GAlega para a Saúde sEXual), podendo comprobar as múltiples dúbidas, ideas erróneas, intereses, ... que teñen os rapaces e rapazas, facéndose patente a necesidade de abordar de xeito conxunto, familia e escola, estes aspectos.


Por que debemos falar sobre sexualidade?

Os nenos/as e adolescentes, teñen curiosidade por natureza, polo que obterán as respostas ás súas preguntas.
O problema é de quen, de que forma e como. Será a información correcta para evitar danos e/ou desinformarlos aínda máis?

É valioso e fundamental que os adultos lles dean información, falándolles aberta, concretamente e en forma honesta sobre estes temas que son importantes na súa vida. Se evitamos falar de temas emocionalmente delicados eles/as aprenderán a gardarse as súas preocupacións, se ignoramos temas como o aborto, a masturbación, a pornografía, a SIDA, o sexo en xeral, conseguirán información de alguén máis, talvez os seus amigos/as, quen estarán en iguais ou peores condicións que eles ou de internet, podendo obter información distorsionada ou acceder a paxinas con contidos non adaptados á súa idade.


Estas son pautas xerais que convén seguir para tratar a educación afectivo-sexual coas rapazas e rapaces:

-Temos que ter a información suficiente: antes de ofrecer un consello sobre determinado tema debemos informarse sobre os mesmos.

-Debemos ser confiables: evitar esaxerar a verdade para causar impresión ou deformar a verdade para evitarlle incomodidade ao menor ou a nós mesmos.

-Sexamos breves e claros, utilizando unha linguaxe adapatada á súa idade.

-Respectemos á súa opinión: interesarse polo que pensan no canto de dicirlles que deben facer ou opinar.

-Evitemos enfadarnos: se perciben que estes temas nos poñen de mal humor, sentirán menos confianza en nós evitando formular as súas preguntas.

-Convén que examinenos as nosas propias actitudes, os nosos sentimentos sobre os temas sexuais.

-Mostre unha actitude amorosa: contribúe a que entendan mellor e poidan enfrontarse a temas que lles provocan confusión ou temor.


 

Para ter en conta:

-Canto  máis pequenos/as sexan é mellor para comezar a falar.

-O que ignoran pode danalos.

-Se un non contesta buscarán outro lugar.

-Esforzarse para ser adultos "preguntables".

-Demostrarlles confianza en nós e eles mesmos; evitar xulgar, rirse ou castigar.
-Mostrarnos gustosos de que nos pregunten.

-No sexamos dramáticos.

-Se evitamos os temas, afaranse a gardarse as súas preocupaciónsPARA OBTER MÁIS INFORMACIÓN
EDUCAGÉNERO: Educación sexual, género e  convivencia

Recompilatorio de guías e materiais didáctico para a educación afectivo-sexual para secundaria, no blog "Entre pasillos y aulas", do que se pode obter información de interese tamén para o alumnado de primaria.

Materiais recollidos no apartado de Educación afectivo-sexual da páxina do MECD.

Aula Virtual do CEP Castilleja de la Cuesta con materiais sobre o tema.

Recompilatorio "Educación sexual y familia" do blog + Educación por favor.

PARA AS FAMILIAS
La educación sexual de la primera infancia
Guia do MECD para familias e profesorado de E. infantil

La educación sexual de niñas y niñoas de 6 a 12 años.
Guia do MECD para familias e profesorado de E. Primaria.

Educación sexual para nuestros niños y niñas de 0-6 años.
Presentación de M del Carmen Hernández.

¿Hablemos de sexualidad con nuestros hijos?
Aprende y Educa. CEAPA

¿Hablas de sexualidad con tus hijas e hijos?
Programa de prevención de embarazos na adolescencia, con información válida a ter en conta con menores.
Federación de Planificación Familiar de España.

¿Como hablar de sexo con nuestros hijos?
Guía de lectura con propostas para todas as idades.

Vídeo de debuxos animados de educación sexual: Pablito y Virginia
Vídeos de "Érase una vez la vida". O nacementoPARA O PROFESORADO
Mi papá me mima
mi mamña patea la pelota.
Del sexismo a la iguadad.  Proxecto Nemesis. Fundación Mujeres.

Construyendo la igualdad prevenimos la violencia de género.
Comunidade de Madrid.

Educación afectivo-sexual na Educación Primaria.
Guía para o profesorado. Junta de Andalucía.

Programa de eduación Afectivo-Sexual no ámbito escolar.
Yo cuento, tú pintas, ella suma.  Principado de Asturias

Recursos e información facilitada por AGaSEX, da rede e do blog de Esc. Carmen Vera Arenas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario